תוכן אתר זה והשמות והסמלים המסחריים של המוצרים המוצגים בו, לרבות שם המותג טרקר (Trekker) הם בבעלותה המלאה של חברת Motion Innovation.
חל איסור מוחלט לעשות שימוש כלשהו בתכני אתר זה, לרבות התמונות המופיעות בו ותכניו המילוליים,
וכן חל איסור לעשות שימוש כלשהו בשמות ובסמלים המסחרים המוצגים באתר זה, ללא אישורה של חברת Motion Innovation בכתב.